Delivery Policy for Farmfinshop

** การจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อซื้อสินค้าเกิน 1,000 โดยการจัดส่งร้านฟาร์มฟินช็อป มีรายละเอียดดังนี้  **

farmfinshop_ship

การจัดส่งในประเทศไทย

ไปรษณีย์ไทย EMS หรือ Kerry Express หรือ SCG Express สำหรับพื้นทั่วประเทศ โดยใช้เวลา 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ (น้ำหนักไม่เกิน 20ก.ก. สำหรับ ems และ 25ก.ก. สำหรับ Kerry) 

farmfinshop_express

การส่งด่วน

ส่งด่วน Skootar/ Lalamove/ Grab สำหรับ order ส่งด่วน ภายในกรุงเทพฯ โดยค่าบริการภายใน 100บาท ส่งฟรี / กรณีค่าบริการเกินจาก 100 บาท ทางลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายส่วนเกินนี้

ร้านฟาร์มฟินช็อป จะเลือกใช้ ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเปลี่ยนตามความเหมาะสมในบางกรณีนะคะ

รอบการจัดส่งของฟาร์มฟินช็อป

ทางร้านตัดคิวจัดส่งภายใน บ่าย 2-3 ของวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์)
กรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าหลังบ่าย 2 ของวันทำการ ทางร้านจะจัดส่งในวันถัดไป

การเก็บเงินปลายทาง

ในกรณีที่ลูกค้า เลือกการเก็บเงินปลายทาง ด้วยบริการของ ไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express มีค่าบริการ 3% จากยอดสินค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ความเสียหายจากการขนส่ง

ร้านฟาร์มฟินช็อป เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง เหมาะสมกับการจัดส่ง หากเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง จึงขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบ