ฟาร์มฟิน

Wild. Sustainable. Delicious.

ฟาร์มฟิน อยากส่งเสริมให้ชาวเขาในประเทศไทยปลูกถั่วดาวอินคา ทดแทน”ฝิ่น” ที่ปลูกมากตามที่ราบสูงตามธรรมชาติ. เมล็ดถั่วดาวอินคาของเรามาจากหมู่บ้านชาวเขาที่ห่างไกลในตอนเหนือของประเทศไทย.

ซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสุขภาพ

ถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพพ มีโอเมก้า 3-6-9 สูง เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่ครบทั้ง 9 ชนิด ซึ่งหาได้ยากในพืช. เป็นโปรตีนจากพืชที่ซึ่งให้ฤทธิ์เป็นด่างหรือที่เรียกว่า อาหารอัลคาไลน์ (Alkaline Diets) ที่ย่อยและดูดซึมได้ง่ายกว่าโปรตีนจากสัตว์

มาตรฐานและคุณภาพ

โรงงานที่ผลิตสินค้าของเรา อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ใกล้กับแหล่งผลิตถั่วดาวอินคาของชาวเขาภาคเหนือในไทย

โรงงานที่ผลิตสินค้าของเรามีการบริหารและดำเนินงานภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยมีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักสากล. โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบคุณภาพที่สำคัญ ดังนี้

  • GMP (Good Manufacturing Practices)

  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

  • Green Industry (โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ได้รับการรับร้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย)

จึงสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทุกชิ้นภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มฟิน”

วิจัย

เพื่อให้เชื่อมั่นได้ในสารอาหารที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ของฟาร์มฟิน ทางฟาร์มฟินได้ดำเนินการตรวจสอบคุณค่าทางอาหารและโภชนาการจาก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (The National Food Institute Ministry of Industry (NFI))