แบบประเมินความเสี่ยงเบาหวาน

แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน ดำเนินการโดย นพ.วิชัย เอกพลากร , รายงานการศึกษาพัฒนาดัชนี Diabetes Risk Score

เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่ายในระดับปฐมภูมิและในประชากรทั่วไปในการประเมินตนเอง สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมายเช่นการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อให้มีความเสี่ยงลดลง

คำถาม: ท่านมีอายุเท่าไหร่